C+B advies en expertise
Uw raadsel is onze puzzel

 

De zaak Tovenaarsberg- Onderzoekers spreken elkaar tegen

Verzekerden worden geregeld de dupe van experts die als gevolg van voorbarige conclusies de uitkering door verzekeraars stagneren. Branden worden te snel aangemerkt als ‘verdacht’. Daardoor moeten verzekerden maandenlang op hun geld wachten. Vooral consumenten en kleine bedrijven ondervinden dat brandonderzoek niet objectief plaatsvindt. Soms is het onderzoeksbureau in kwestie, zoals in dit verhaal, voor honderd procent eigendom van de verzekeraar. Hoe kun je dan nog van onafhankelijk en objectief spreken?

... De brandweer Emmen ontvangt de eerste melding van de brand om 17:33:25 uur en gaat ter plaatse. Om 17:38:57 uur wordt de brand opgeschaald naar midelbrand en krijgt de brandweer Emmen ondersteuning van de
brandweerpost te Sleen. Bij aankomst van de eerste blusploeg is er al sprake van een aanzienlijke uitslaande brand via de rieten kap en de brandweer kan feitelijk niet meer doen dan de brand gecontroleerd te laten uitbranden.
Nadat de brand bestreden is, wordt op last van de brandweer met een graafmachine de nog overeindstaande delen van het pand omgeduwd. ... Deze actie heeft tot gevolg dat een uit te voeren technisch sporenonderzoek naar de oorzaak de brand zeer ernstig wordt bemoeilijkt...

Fragment uit het onderzoeksrapport “Brandonderzoek Tovenaarsberg”.
tover1 Op 24 september 2008 brandt het ‘sprookjeshotel’ De Tovenaarsberg in Den Hool volledig af. Eigenaresse Henny Groote is gedupeerd. Zij belandt in een Kafkaïaans drama. Verzekeraar Univé weigert uitkering. Er begint een juridisch gebakkelei over een al dan niet tijdig ter hand gesteld clausuleblad, over onderzoeksbureaus in oplopende gradaties van deskundigheid versus onafhankelijkheid, en de centrale vraag of de elektrische installatie van De Tovernaarsberg ten tijde van de brand nu wel of niet voldeed aan de NEN 1010. Ook de hoogte van de geleden brandschade wordt in twijfel getrokken – ging het wel zo goed met de business? – en de verzekeraar laat tactisch doorschemeren dat ‘mevrouw al eens eerder een horecagelegenheid door brand verloor’.
Brand bij "Sprookjeshotel" de Tovenaarsberg.

Geen sluitend bewijs
En dan de klap: Univé stelt dat de brand is aangestoken. Sluitend bewijs ontbreekt, want technisch onderzoek is bijna onmogelijk. De politie zoekt drie dagen en zet een speurhond in die een verdachte locatie detecteert. Er wordt een monster genomen, zo klein dat het niet kan worden gedeeld. Het blijkt te gaan om fragmenten lampenolie en motorbenzine. De kennis daarover deelt de politie met Compander, het (eigen) onderzoeksbureau van Univé dat gelijktijdig en soms ook in samenwerking met de politie de brand onderzoekt. Compander concludeert nu dat de brand is aangestoken en subsidiair dat de elektrische installatie niet voldeed aan het gestelde in de NEN 1010.

tov2


Tijdens het eerste onderzoek.

Onderzoek
Henny Groote verweert zich zo goed ze kan. Ze schakelt brandonderzoeker Peter Reijman van DGMR Bouw in. Die komt met een ongezouten rapport. Op 18 februari 2009 concludeert hij: “Ondergetekende heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de rapportages van Compander. Vanaf aanvang was duidelijk dat door het brandweeroptreden geen betrouwbaar technisch sporenonderzoek meer mogelijk was. De verbazing richt zich met name op de omvang en tactische inzet van Compander in deze zaak. Hiermee wordt de verwachting gewekt dat men al bij aanvang aanwijzingen had om deze brand zeer grondig te onderzoeken.... De inzet van Compander leidt echter niet tot informatie waarmee hetontstaan van de brand met enige mate vanzekerheid kan worden verklaard. Dit weerhoudt Compander echter niet met stelligheid de brandoorzaak dusdanig te beschrijven dat er geen dekking voor de brand bestaat. ... De door Compander opgestelde rapportage van technisch onderzoek, is naar de mening van ondergetekende dan ook niet van het niveau wat hieraan zou mogen worden gesteld en is dan ook niet gericht op waarheidsvinding. ...geen aanleiding te veronderstellen dat de brand is ontstaan door of op instigatie van de eigenaresse van het pand. Ook zijn er geen aanwijzingen aangetroffen dat de elektrische installatie niet aan de daaraan te stellen eisen zou voldoen.”

tov3 tov4
Resten van de meterkast. Lasdoos met aarde-aansluiting.

Contra-expertise
De tegenpartij zit niet stil. Op 15 maart wordt het inspectiebedrijf Inspexx gevraagd om “foto’s met hierop componenten van de elektrische installatie te toetsen aan de NEN 1010”. Het gaat om foto’s die Compander na de brand op locatie maakte. Het onderzoek (sic) wordt uitgevoerd door W.H. Lettink, toezichthouder bij Inspexx met een respectabele staat van dienst. Lettink constateert op de foto’s “naar beste eer en geweten” zo’n anderhalf 4tje aan afwijkingen en rapporteert in zijn samenvatting:“De wijze van aanleg van de installatie en het gebruik van installatiematerialen geeft aan dat de installatie op meerdere punten niet voldoet aan vigerende voorschriften.”

Conta-contra...
Groote geeft zich niet gewonnen. Elektrotechnisch dienstverlener en inspectiebedrijf Elekdent in Boerdonk wordt
gevraagd andermaal een “onafhankelijk technisch onderzoek op locatie” uit te voeren. Dat gebeurt op 25 mei 2010 en neemt een dag in beslag. Sommige materialen worden meegenomen naar de werkplaats voor nader onderzoek. De uitkomsten zijn spectaculair: “...dat de elektrische installatie zich direct voor de brand in uitstekende staat bevond. Er zijn geen situaties aangetroffen die als risicoverhogend moeten worden gezien. ...dat de elektrische installatie direct voor de brand geheel voldeed aan de elektrotechnische installatienorm NEN 1010:2003. Er zijn geen situaties aangetroffen die strijdig zijn met NEN 1010:2003 Uit niets blijkt dat de brand is ontstaan door een defect of ander falen van de elektrische installatie.” Hoe dan ook, toen de zaak uiteindelijk voor de rechter kwam, had de verzekeraar zijn verwijt verengd tot de schending van het clausuleblad dat van de verzekerde eist om te voldoen aan de NEN 1010.

tov5

Hoe dit afloopt, kunt u op indringende wijze ondergaan tijdens het symposium ‘Focus op Veiligheid’ op 17 november in Spant! Bussum, waar de hele zaak in een rollenspel wordt nagespeeld.

Artikel geplaatst in Nieuwsbrief NEN 3140, oktober 2010.


adresgegevens