C+B advies en expertise
Uw raadsel is onze puzzel

NEN-EN 50110 / NEN 3140

NEN-EN 50110 / NEN 3140 is een belangrijk instrument om elektrotechnische werkzaamheden veilig uit te voeren en om elektrische installaties op verantwoorde wijze te beheren.

De Arbeidsinspectie heeft de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140 aangewezen als toets om te beoordelen of voldaan is aan de primaire eis uit de Arbo-wet dat veilig gewerkt moet worden.

NEN-EN 50110: “Bedrijfsvoering van elektrische installaties” is een geharmoniseerde Europese norm. Met een geharmoniseerde Europese norm worden de nationale normen van de aangesloten lidstaten op één lijn gebracht.

De norm NEN-EN 50110 bestaat uit twee delen.

NEN-EN 50110-1 geeft minimale eisen voor het veilig werken aan, met en in de nabijheid van elektrische installaties in Europa aan. Deze norm is de basisnorm voor 18 Europese landen.

Omdat de basisnorm voor een aantal landen een verlaging van het bestaande veiligheidsniveau betekent, mag iedere lidstaat de basisnorm aanvullen met eigen wet- of regelgeving en eigen normen om het oorspronkelijke veiligheidsniveau te handhaven.
In NEN-EN 50110-2 staan de aanvullende wet- of regelgeving en de aanvullende normen per lidstaat, waaronder Nederland, vermeld.

Voor Nederland gelden de volgende aanvullende wet- of regelgeving en de aanvullende normen op de basisnorm NEN-EN 50110-1:

Wet- en regelgeving:

Normen:

Voor laagspanningsinstallaties, installaties met een spanningsniveau van extra lage spanning tot en met lage spanning, moet NEN-EN 50110-1 gelezen worden in combinatie met NEN 3140.

Bij hoogspanningsinstallaties, installaties met een hoge spanning, geldt NEN-EN 50110-1 in combinatie met NEN 3840.

De norm NEN-EN 50110 is van toepassing op alle bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties met een spanningsniveau van extra lage spanning tot en met hoge spanning.

Voor een aantal speciale elektrische installaties is de norm niet specifiek ontwikkeld, zoals installaties:

De norm kan bij deze installaties wel als leidraad gebruikt worden voor het opstellen van eigen regels.

 

Contact  

Klik hier om naar de pagina met contactgegevens te gaan.

Adresgegevens, Algemene E-mailadressen, nummer Kamer van koophandel en BTW-nummer zijn op deze pagina overzichtelijk weergegeven.

Cursussen  

C+B verzorgt voor verschillende organisaties en in eigen beheer diverse cursussen over NEN-EN 50110 / NEN 3140.

Klik hier om naar het cursusaanbod van C+B te gaan

Definities  

Ter verduidelijking van de teksten over NEN-EN 50110 / NEN 3140 zijn de definities van een aantal begrippen weergegeven.

Klik hier om naar de definities van NEN-EN 50110 / NEN 3140 te gaan.

adresgegevens